Kluczową działalnością INVELOGIC jest dostarczanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania maszyn, instalacji przemysłowych oraz linii produkcyjnych.

Zakres naszych usług w przemyśle, dzieli się na pięć obszarów:

1. Doradztwo, projektowanie i wsparcie techniczne

 • Inwentaryzacja stanu bezpieczeństwa maszyn
 • Ocena ryzyka zawodowego – audyty bezpieczeństwa maszyn dla maszyn eksploatowanych oraz  na etapie projektowania
 • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa
 • Projektowanie rozwiązań i systemów bezpieczeństwa
 • Wsparcie techniczne przy wdrażaniu i eksploatacji systemów bezpieczeństwa
 • Audyty kontrolne – walidacja
 • Certyfikacja CE

2.Doradztwo

 • Wsparcie przy sprowadzaniu maszyn i kompletacji linii technologicznych
 • Wsparcie przy doborze środków ochronnych
 • Wsparcie przy kompletacji i odtwarzaniu dokumentacji
 • Konsultacje specjalne

3.Kontrole, pomiary i oceny specjalne

 • Audyty okresowe – nadzór nad stanem bezpieczeństwa maszyn
 • Oceny strony trzeciej
 • Pomiary czasów zatrzymywania elementów niebezpiecznych
 • Oceny wyposażenia elektrycznego, pneumatycznego i hydraulicznego maszyn
 • Weryfikacja niezawodności układów sterowania bezpieczeństwa (funkcji bezpieczeństwa) maszyn, analizy z wykorzystaniem oprogramowania SISTEMA
 • Oceny techniczne i opracowania specjalne zagrożeń maszyn
 • Wykonanie lub odtwarzanie dokumentacji maszyn

4.Modernizacje

 1. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych
 2. Kompleksowe wdrażanie rozwiązań i systemów bezpieczeństwa
 3. Pomożemy Ci zbudować, utrzymać sprawność i bezpieczeństwo systemów technologicznych.

5.Szkolenia

 1. Prowadzimy szkolenia wewnątrzzakładowe
 2. Bierzemy udział w wielu seminariach z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz certyfikacji urządzeń.