W zakresie automatyki przemysłowej, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Projektowania instalacji automatyki przemysłowej
 2. Projektowania rozdzielnic NN
 3. Programowania systemów sterowania:
 • sterowników przemysłowych PLC (Siemens, Allen Bradley, Fatek)
 • interfejsów HMI, paneli operatorskich (Siemens, Allen Bradley)
 • systemów telemetrycznych
 • aplikacji napędowych (np. falowników)
 • sieci przemysłowych
 • systemów rozproszonych (Profibus, Profinet, Devicenet, IO-Link)
 1. Montażu urządzeń automatyki i akip
 2. Podłączenia obwodów pomiarowych i wykonawczych
 3. Prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielni
 4. Rozruchu technologicznego instalacji
 • przeprowadzanie walidacji systemów
 • uruchomienie urządzeń i instalacji
 • parametryzacja urządzeń
 • uruchomienie systemu automatyki
 • prace pomiarowo-regulacyjne
 • testy funkcjonalne
 • nadzór nad wstępną eksploatacją
 • szkolenie
 1. Serwisu automatyki i urządzeń technicznych
 • przeglądy instalacji
 • wykrywanie i usuwanie przyczyn awarii
 • konserwacja układów